info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

ورزش های مناسب دیسک کمر

در این مطلب می خواهیم در ارتباط با دیسک کمر صحبت کنیم و اینکه چطور و با چه تمریناتی می شود تا حدودی درد آن را کاهش داد. گاهی وقت ها به راحتی جلوی تلویزیون مشغول تماشای برنامه ای هستید و در یک دقیقه بعد زمانی که سعی می کنید بلند شوید با یک درد […]

read more »
Call Now Button