info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

درمان شکستگی لگن

درمان شکستگی لگن شکستگی های لگن نادر است و به طور گسترده ای شدت آن از خفیف  تا شدید است. حلقه های لگن اغلب در بیش از یک مکان شکسته می شوند. شکستگی های خفیف (ممکن است در اثر دویدن رخ دهد) ممکن است طی چند هفته بدون جراحی بهبود یابد. با این حال، شکستگی […]

read more »
Call Now Button