info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

تعویض هر دو مفصل لگن

تعویض هر دو مفصل لگن بسیاری از افراد دچار بیماری هایی هستند که هر دو مفصل لگن شان را درگیر کرده است و می خواهند تا با یک عمل جراحی هر دو مفصل سمت راست و چپ خود را تعویض کنند . تعویض هر دو مفصل لگن یک گزینه انتخابی برای بیمارانی است که از […]

read more »
Call Now Button