info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

کاهش وزن در جراحی لگن

کاهش وزن در جراحی لگن آیا کاهش وزن به عمل جراحی لگن من کمکی خواهد کرد؟ اکثر افرادی که قرار است عمل تعویض مفصل لگن داشته باشند، نباید نگران وزن خود باشند اما اگر افزایش وزن در شما چشمگیر است، کاهش آن کمک کننده خواهد بود. انجام تمرینات ورزشی و داشتن تحرک جهت کاهش وزن، […]

read more »

تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن جراحی تعویض مفصل لگن، یکی از موفق آمیزترین روش های جراحی است که با هدف تسکین درد و بهبود دامنه حرکتی بیمار انجام می شود. افرادی که به دلیل استئوآرتریت و ساییدگی مفاصل، متحمل دردهای شدید هستند می توانند تحت این جراحی قرار بگیرند. گاهی شدت درد ناشی از این اختلال به […]

read more »
Call Now Button