info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

بهترین متخصص ارتوپد

بهترین متخصص ارتوپد ارتوپدی شاخه ای از علوم پزشکی است که به برطرف کردن مشکلات مرتبط با اندام های حرکتی مانند استخوان ها، مفاصل و عضلات می پردازد. در این روش متخصص ارتوپد سعی می کند با انجام جراحی های مناسب مشکلات اندام های حرکتی را برطرف کند. ارتوپدی به شاخه های متعددی تقسیم می […]

read more »
Call Now Button