info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

مراقبت های بعد از آرتروسکوپی لگن

مراقبت های بعد از آرتروسکوپی لگن آرتروسکوپی لگن چیست؟ احتمالا با شنیدن نام آرتروسکوپی،تصور می کنید صحبت از یک اصطلاح عجیب و غریب پزشکی در میان است که بدون داشتن دانش پزشکی نمی توان آن را شناخت و  یا از آن سر در آورد؛ اما ماجرا خیلی ساده است.وقتی می گویند آرتروسکوپی لگن،در واقع دارند […]

read more »
Call Now Button