info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

پارگی رباط ACL چیست؟

پارگی رباط ACL چیست؟ رباط  ACL همان رباط صلیبی جلویی یا قدامی درون مفصل زانو می باشد. این رباط از جمله مهم ترین رباط هایی است که در پا قرار دارند. پارگی رباط ACL در شرایط مختلفی می تواند صورت بگیرد اما شایع ترین این نوع پارگی رباط مربوط به ورزش های با توپ به […]

read more »
Call Now Button