info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

ورزش برای آرتروز زانو

تمرینات ورزشی و کششی را هواره از میزان کم شروع کنید و به تدریج بر میزان و شدت آنها بیفزایید. چنانچه تمرینات را بدون احساس درد انجام دادید، می توانید به مرور میزان آنها را افزایش دهید. به طور کلی مدت زمان مناسب انجام تمرینات ورزشی 30 دقیقه در طول روز است. به مرور زمان […]

read more »
Call Now Button