info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

کیست بیکر

کیست بیکر کیست بیکر نوعی کیست تشکیل شده از مایع است که می تواند منجر به برانگیختگی یا احساس تنگی و فشردگی در پشت زانو شود. درد زمانی شدت می یابد که زانوها را فشرده و جمع کنید یا در حال فعالیت باشید. کیست بیکر همچنین کیست پاپولیت نیز نامیده می شود و معمولا در […]

read more »
Call Now Button