دیسک کمر

نحوه استراحت برای درمان دیسک کمر

نحوه استراحت برای درمان دیسک کمر - دکتر هومن جولایی

نحوه استراحت برای درمان دیسک کمر بسیار حائز اهمیت است و باید حتما افرادی که دچار این مشکل هستند، نیز با این مورد آشنایی کامل داشته باشند تا در هنگام استراحت به مهره ها و دیسک خود آسیب بیشتر وارد نکنند. در این مقاله با ما همراه باشید تا متوجه شوید که آیا دیسک کمر […]