درمان غیر جراحی آرتروز

تزریق ژل غضروف ساز جهت درمان آرتروز

تزریق ژل غضروف ساز جهت درمان آرتروز

استئوآرتریت (OA) یا آرتروز شایع ترین نوع آرتریت در سراسر جهان است که در گذشته گزینه های درمانی بسیار محدودی برای آن وجود داشت. شاید اصطلاح غضروف ساز را شنیده باشید، اما بهتر است بدانید که تمام ژل ها خاصیت ترمیم و غضروف سازی ندارند. در حقیقت تزریق برخی از ژل ها، نه با هدف […]