نحوه خوابیدن بعد از تعویض مفصل لگن

نحوه-خوابیدن-بعد-از-تعویض-مفصل-لگن

نحوه خوابیدن بعد از تعویض مفصل لگن همانطور که اشاره شد نحوه خوابیدن صحیح تاثیر بسیاری در کاهش درد و بهبود بیمار دارد. پیش از هر چیز بهتر است بدانید که پس از جراحی تعویض مفصل لگن باید بر روی تخت خوابیده و از دراز کشیدن بر روی زمین خودداری کنید، زیرا خوابیدن بر روی […]