عمل پارگی رباط صلیبی

عمل پارگی رباط صلیبی و مراقبت های بعد از آن

جراحی رباط صلیبی

عمل پارگی رباط صلیبی معمولا در اثر آسیب شدید یا عدم درمان با سایر روش های غیر تهاجمی توسط متخصص ارتوپد توصیه می شود. همانطور که می دانید رباط صلیبی قدامی می تواند سبب حفظ ثبات و پایداری زانوها شود و در صورتی دچار آسیب شود می تواند عملکرد طبیعی فرد را دچار اختلال کند. […]