عمل پارگی رباط صلیبی

عمل-پارگی-رباط-صلیبی

همانطور که می دانید رباط صلیبی قدامی می تواند سبب حفظ ثبات و پایداری زانوها شود و در صورتی که در اثر یک حرکت ناگهانی به هنگام پریدن یا دویدن دچار پارگی یا کشیدگی شود می تواند مشکل ساز باشد. علائم پارگی رباط صلیبی نقش مهم رباط صلیبی در زانو این است که به پایداری […]