info@dr-joulaei.com 36563602 - (026)

عمل آزاد سازی عصب دست

عمل آزاد سازی عصب دست گرفتگی عصب دست یک عارضه بسیار شایع در میان دیگر عارضه های مفصلی است که می تواند درد بسیاری را به فرد القاء کند. این گونه گرفتگی های عصبی در دست، نشان از وجود سندرومی است، سندرومی تحت عنوان تونل کارپ که موجب گرفتگی عصب دست می شود. برای درمان […]

read more »
Call Now Button